Lokal samarbeidspartner i landsbyene

Småbrukerne på Kilimanjaro trenger støtte. Vi har valgt å samarbeide tett med den lokale chagga organisasjonen KIECOTE - Kibosho Environment Conservation Team.

Organisasjonen fungerer som en paraplyorganisasjon og er en nasjonalt registrert NGO i Tanzania. KIECOTE arbeider lokalt i Kibosho West, området nord for Moshi Town i Kilimanjaro regionen i Tanzania. De er lokalisert i landsbyen Umbwe Onana, 1700 moh.

KIECOTE rommer ulike selvstendige undergrupper:

  • Kibosho Youth Development Centre for undervisning, opplæring, bibiliotek, pc rom
  • Treplantings gruppe for planting av matskog, oppbygging av demonstrasjonshage for opprinnelige tresorter på Kilimanjaro og utvikling av en frø- og planteskole
  • Birøkting for ivaretagelse av både stinging bees og stingingless bees – en svært viktig næring på Kilimanjaro. Non stingng bees gir medisinsk honning
  • Vanngruppe for bygging og vedlikehold av irrigasjonskanaler for sikring av vann til småbrukernes jorder
  • Geiteavlslag
  • Strikkelaug

Alle gruppene i KIECOTE arbeider etter frivillighetsprinsippet og med stor entusiasme for å bidra til en samfunnsutvikling som kan komme de dårligst stilte til gode. Det er med stor interesse YES Kilimanjaro har registrert at det råder en holdning der inkludering av funksjonshemmede har en sentral plass i deres ulike initiativer.

Chagga folket har holdt til på Kilimanjaro i snart 400 år. De er kjent som dyktige jordbrukere, men har blitt stilt overfor store utfordringer etter at Kilimanjaro National Park ble etablert i 1973.

Nasjonalparken er inngjerdet og bevoktet med væpna vakter. Det har ført til at tradisjonelle beitemarker har blitt svært redusert. Likeså er området for hogging av ved betydelig innskrenket og skogen, der de både sanket medisinsk honning og medisinske planter, er blitt utilgjengelig for dem som bor nær nasjonalparkgrensen. De er blitt svært sårbare etter 1973 og en dramatisk økning av fattigdom og flukt mot byene er et faktum.

KIECOTE søker å finne løsninger og initiere tiltak som kan avhjelpe situasjonen og gi ny utvikling og optimisme blant de fattige i dette svært frodige området.

Initiativene kommer fra Chagga folket.
YES Kilimanjaro bidrar sammen med KIECOTE til realisering.

Målet er bærekraft i alle prosjekter

KIECOTEs grunnlegger og leder
Aloys Massawe tilhører Chagga folket med familierøtter langt tilbake i tid på Kilimanjaro.
Han er småbruker, birøkter og skogbruker med et brennende ønske om å utvikle landsbyen han lever i.
Han er viden kjent for sine kunnskaper om birøkting og har med støtte fra NORAD gitt ut en bok i Tanzania om dette tema. (Den er dessverre nå utsolgt og ikke heller digitalisert).
Aloys Massawe er en mangesysler med kunnskaper på ulike områder. Han er en utpreget gründer type og svært initiativrik. Han er fortsatt KIECOTEs leder og koordinerer  de ulike prosjektene og tiltakene i samarbeid med undergruppenes ulike ledere og styremedlemmer. Hver gruppe har sin egen økonomi uavhengig av KIECOTE.

Kontakt opplysninger

KIECOTE har sitt senter i landsbyen Umbwe Onana i Kibosho distriktet helt øverst mot Kilimanjaro nasjonalparks grense.

Postadresse:
Kibosho Environment Conservation Team
P. O. Box 888
Moshi – Kilimanjaro
Tanzania
E-post: aloicejoseph@gmail.com
Telefon: +255 764 256 369

Nettsteder