Opplæringssenter

YES Kilimanjaro gir sammen med KIECOTE et tilbud om yrkesutdanning for de aller fattigste. Etter barneskolen er det kun de med penger som kan ta videre utdanning. Også ungdom med funksjonshemninger av ulike slag blir i praksis utestengt fra skolen. De møter i tillegg stigmatiserende holdninger som sperrer for skole og yrkesaktivitet. Vårt mål er at alle grupper skal få et tilbud og inkluderes i faglig opplæring og entreprenørskap.

Skredderfag – en treårig utdanning

I januar 2013 startet vi en treårig utdanning med mål om å utdanne profesjonelle skreddere. Elevene feiret graduation siste uke i november 2015. Ti stolte og glade fagskreddere mottok sine vitnemål. Noen av elevene gikk i februar 2016 sammen med entreprenørskapslæreren inn for å etablere et skredderverksted i det tidligere klasserommet. Symaskiner og annet utstyr ble stilt til disposisjon for skredderne. Fra nå av har både den tidligere læreren og de nyutdannede skredderne mulighet for å bli selvstendig næringsdrivende via et skredderlaug som er etablert i fellesskap etter graduation.

Den treårige utdanningen har hatt skredderfag, entreprenørskap og engelsk som obligatoriske fag under hele forløpet i tillegg til ulike kompetansehevende kortvarige kurs underveis. Den erfarne skredderfaglæreren Joyce flyttet fra byen opp i fjellandsbyen for å ta ansvar for skredderopplæringen. Hun har lagt grunnlaget for et utdanningsløpet som ble fullført i november 2015. Hun var tidligere skredderfaglærer ved yrkesskolen i Tanga med VETA kvalifikasjon.

Undervisningen i skredderfag omfattet også entreprenørskap. Det finnes ingen skredderbedrift i landsbyen, men gode muligheter for å etablere egen systue eller gå sammen om småskala produksjon av klær. Sammen med KIECOTE har vi utviklet en undervisningsplan som har gitt elevene kompetanse til å starte egen virksomhet. Vi har gjort entreprenørskap til et obligatorisk fag i opplæringen.

Skolemat

Skredderelevene ble servert mat mens de var på skolen. Et kokkelag tilberedte maten og satte den fram for elevene. Mat er selvsagt nødvendig for læring og konsentrasjon. YES Kilimanjaro har utstyrt skolen med nødvendig utstyr til tilberedning av maten og til servering av den. Det er vårt ansvar at lønn og mat blir betalt.

Tilbud om leksehjelp for barneskolen – 3K undervisning

Kuandika – Kusoma -Kuhesaba     Å skrive – Å lese – Å telle

I februar 2013 fikk vi en henvendelse fra rektor på Kifuni Primary School. Han var fortvilet over alle barna som ikke hadde lært å skrive eller lese før de forlot skolen etter 7 år. Kunne vi hjelpe dem? De underviser for mange elever i hvert klasserom. Elever flest jobber sammen med foreldrene sine på småbruket før skolestart. De er slitne og trette når de kommer til skolen. Mange er sultne og kan ikke konsentrere seg eller de er redde fordi de blir slått hardt på skolen om de sovner eller ikke følger med. Hva kan en lærer gjøre under slike forhold?

Agnes tok utfordringen. Barna kommer til opplæringssentret på lørdager og på søndager. De er sammen fra kl 12 til 16 begge dagene. De kommer forventningsfulle med håp om å knekke lesekoden, og med det en ny mulighet som kan bringe dem ut av fattigdommen. Sammen med Agnes øver de på å lese og skrive. De leker ringleker og synger. Timene består av lystbetonte aktiviteter som skaper et bedre læringsmiljø og språklig stimulans. YES Kilimanjaro og KIECOTE har som ambisjon at barna skal mestre skolehverdagen bedre.

Bibliotek

Leseglede og kunnskap henger sammen. Svært få i landsbyene har bøker i sine hjem og ingen har tilgang på et bibliotek. YES Kilimanjaro og KIECOTE har innredet et rom til formålet, slik at landsbyene vi arbeider i kan få sitt første lille bibliotek. Vi har fått på plass hyller og andre møbler, og et 30-talls små bøker på engelsk og swahili. Biblioteket er utstyrt med ulike bøker om landbruk og pensumbøker for undervisning på videregående trinn.