Prosjektene i fjellandsbyen drives nå uten vår økonomiske støtte

Ved årsskiftet 2011/12 satte vi oss som mål å nå en viss grad av bærekraft for alle landsbyprosjektene i løpet av en femårsperiode. For flere av prosjektene har vi lykkes i å nå målet. I løpet av 2016 har den lokale Chagga organisasjonen KIECOTE tatt ansvar for å bringe de ulike prosjektene videre uten støtte fra YES Kilimanjaro. Det gjelder prosjektene i to fjellandsbyer like oppunder nasjonalparkgrensen til Kilimanjaro, Umbwe Onana og Kifuni.

Landsbyprosjektene har vært drevet i samarbeid med KIECOTE, den lokale Chagga organisasjonen. Ideene var lokale, i gangsetting var utelukkende basert på lokalt initiativ, kontrakter og avtaler ble gjort mellom KIECOTE og YES Kilimanjaro for å sikre oppstartstøtte og driftsstøtte den første tiden. Nå har de et ønske om å drive prosjektene videre på egen hånd og ber ikke lenger om driftsstøtte. Målet er med andre ord nådd.

Oppsummering av de ulike prosjektene:

Matskogplanting på 4 barneskoler – På hver skole har lærere og elever fått kunnskap om verdien av å plante og stelle frukt- og nøttetrær. På alle skolene har de lært om poding og frøsetting og kan nå drive sine frukthager videre på egen hånd, veiledet av KIECOTE.

Matskogplanting på småbruk – Den samme kunnskapen som ble gitt barneskolene er også gitt brukere på 300 småbruk. Landsbyen har nå sin egen lille planteskole med et vannhøstingsanlegg. Den driftes av KIECOTE og gjør dem i stand til å kunne bli selvforsynte med trær og i tillegg kunne videreføre kunnskapen de har fått.

Geiteprosjekt – Den opprinnelige gaven på 46 geiter – gitt av «gi en geit aksjonen» – har vokst til 130 geiter og er i stadig vekst. Laget praktiserer regelen om at de to første geitene skal gis tilbake til laget mens den tredje killingen får småbrukeren selv beholde. Det er bygget fire demonstrasjonsfjøs ulike steder i de to bygdesamfunnene. Geitelaget trenger ikke lenger økonomisk støtte, men setter stor pris på kompetansehevingen YES Kilimanjaro vil kunne bidra med ved hjelp av geitebonden Ellen Marie Tangen fra Sollia.

Opplæringssenteret blir forsøkt driftet videre av KIECOTE og et lokalt skredderlaug.

Skredderopplæring –  Med støtte fra YES Kilimanjaro har de gjennomført en treåring fagutdanning for 10 skreddere. Noen av dem har nå fått jobb i ulike byer i Tanzania. To av dem fortsetter sin skreddervirksomhet i opplæringssenterets lokaler og får benytte klasserommet som skredderverksted. De to skredderne er kvalifiserte til å ta inn lærlinger fra bygda. Underveis i skredderopplæringen har det i tillegg til skredderfag ukentlig blitt undervist i engelsk og entreprenørskap. Kortvarige kurs i strikking og symaskinreparasjon har blitt avholdt. Lokalene der skredderverkstedet holder til eies av KIECOTE og stilles vederlagsfritt til rådighet for skredderlauget og deres virksomhet.

Bibliotek og PC-rom – I løpet av de siste fem årene har YES Kilimanjaro støttet ombyging av en container til et hus med tre rom. Dette inneholder nå et lite bibliotek og et verksted i tillegg til lager for undervisningsmateriell for birøkting. Biblioteket er utstyrt med ulike bøker om landbruk og hele pensum for undervisning på videregående trinn. Her kan bygdas unge, som ikke har råd til skolegang, komme for å lese og lære uten kostnader. Biblioteket driftes på frivillig basis av KIECOTE.

Leksehjelp, lokal 3K education – Hjelp til lesing, skriving og regning tilbys i KIECOTEs opplæringssenter på lørdager og søndager. Her kan de av barneskolenes elever som strever komme og få omsorgsfull hjelp og en mer lekfull opplæring. Dette blir verdsatt av barneskolenes rektorer, foreldrene og av barna selv. Dette er enkel fattigdoms-bekjempelse. Leksehjelpen har pause nå fordi den lokale veilederen ikke har anledning til å stille opp en periode framover. Så snart hun har kapasitet vil YES Kilimanjaro støtte lønn til dette formålet.

Leksehjelpen er det ene prosjektet vi ikke ser at er mulig å gi lokal bærekraft. Den er rettet mot de aller svakeste fra familier uten noen økonomisk evne til å bidra.