Skog for mat og bedre klima

Trær som hjelper både folk og klodens miljø kan samtidig gi både frukt og nøtter til sultne skolebarn. Det grønne beltet oppunder Kilimanjaro gir frodig og rask vekst. Vi har sammen med KIECOTE valgt ut avocado, druer, appelsiner, madagaskarnøtter, makadamianøtter og guava som svært egnet for planting i fjell landsbyene.

Planting på skoler og småbruk

YES Kilimanjaro har sammen med KIECOTE og skogbrukeren Aloys Massawe utviklet et program for planting på barneskolene. Barna undervises først i klasserommet. Der får de innsikt i hvordan de skal disponere et areal og de får kunnskap om hvordan trærne skal plantes og deretter stelles. Det snakkes selvfølgelig om påvirkning av miljøet og klimaet. Elevene får selv ta ansvar for planting og oppfølging av trærne i vekst. Dette er kunnskap de tar med seg hjem til foreldrene.

De første trærne ble plantet på tre barneskoler – Mkomongo, Kifuni og Kiwei Primary Schools, senere også utvidet til planting på Umbwe Onana Primary School. I tillegg blir det holdt kurs for de aller fattigste småbrukerne oppunder nasjonalparkgrensen. Hvert bruk får under kurset fire-fem trær for planting på eget bruk. Mange av småbrukerne er også foreldre til barn som har lært om planting på skolen. Det har vist seg inspirerende at både barna og de voksne har fått kunnskapen samtidig.

Det sikrer bærekraft over tid.

Planting inspirerer

Planting av matskog har vært et prioritert arbeid for YES Kilimanjaro siden starten i 2011 og vi ser gode resultater av arbeidet. Plantingen skjer i tett samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt på Biri, som er prosjektets hovedsponsor. Både skolene og småbrukerne er blitt inspirert til å følge opp for å sikre god vekst over tid.

Skolene inviteres til konkurranser der klassene som steller sine planter best premieres. Det skaper stor oppmerksomhet og interesse for matskogplantingen, også hos foreldrene som alt overveiende er småbrukere.

Vi bruker våre prosjektreiser til å inspisere og stimulere til mer satsing på planting for mat. Samtidig registrerer vi at om lag 50 % av plantene overlever regntid, tørketid og en stor utfordring med jordrotter. I starten hadde vi også en annen utfordring: trær ble stjålet av andre fattige som også gjerne ville ha et frukttre på sitt lille bruk. Disse er nå møtt med utvidet kurs- og planteutdeling for de aller vanskeligst stilte småbrukere øverst langs nasjonalparkgrensen. De samme småbrukerne har i tillegg fått utdelt økologisk kugjødsel for å forbedre jordsmonnet på småbrukene sine. Det har gitt bedret vekst.

Demonstrasjonshage – arboret

Mange av de opprinnelige og hjemmehørende tresortene på Kilimanjaro er i dag truet. En demonstrasjonshage like nedenfor grensen til Kilimanjaro National Park er under utvikling for i hovedsak å kunne vise disse tresortene. Det vokser raskt i en høyde på 1800 moh. Med tiden mener vi det skal bli mulig å utvikle en frø- og planteskole for videre salg av de ulike artene. På samme tid skal dette bli et sted der folk kan komme og lære om tresortene og deres medisinske og ernæringsmessige fordeler. Skogbrukeren Aloys Massawe, som har ansvar for oppgaven, har et vell av kunnskaper han gjerne deler med andre gjennom små kurs og samtaler med småbrukerne.

Det praktiske arbeidet startet opp i november 2012. Rundt ett 1 dekar stort område er en branngate gravet ut. Siden er beplantningen planlagt, plantehull er gravet opp og forbedret med økologisk kugjødsel. Så smått plantes det nå etter hvert som de utvalgte artene blir tilgjengelige.

Faglig samarbeid

Det Norske Skogselskap har innledet et samarbeid med YES Kilimanjaro om å bygge opp demonstrasjonshagen. Faglig ansvarlig for dette er KIECOTE’s leder, skogbrukeren Aloys Massawe og Ola Gram Dæhlen, prosjektleder i Skogselskapets Afrika seksjon. YES Kilimanjaro er bedt om å administrere økonomien Skogselskapet har stilt til rådighet.

Da Ola Gram Dæhlens far, Knut Dæhlen døde i 2009, skjenket han Skogselskapet en gave øremerket Skogselskapets Afrika prosjekter. Styret i Skogselskapet har vedtatt at deler av denne gaven skal brukes til opparbeiding av en demonstrasjonshage på Kilimanjaro.