Om YES Kilimanjaro

YES Kilimanjaro er basert på frivillighet og interesse for menneskene på Kilimanjaro.

Innsamlede midler blir i sin helhet brukt til beste for dem som trenger det aller mest.

YES Kilimanajro er godkjent av innsamlingskonrollen

Det er sentralt for oss å inkludere funksjonshemmede i all vår virksomhet.

Vi har som mål å fremme bærekraftig vekst og bekjempe fattigdom i landsbyer på Kilimanjaro i Tanzania.