Om YES Kilimanjaro

YES Kilimanjaro har som mål å gi utviklingshemmede barn og unge verdige liv.

Tilrettelagt opplæring  og helsehjelp skjer i samarbeid med Gabriellasenteret ved foten av Kilimanjaro.

YES Kilimanjaro er basert på frivillighet. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet. Den enkelte deltager på prosjektreiser dekker selv sine kostnader til reise og opphold. Kostnader til administrasjon holdes på et minimum.

YES Kilimanjaro er godkjent av Innsamlingskontrollen.  Les hva de skriver om oss her:

 https://www.innsamlingskontrollen.no/organisasjoner/stiftelsen-yes-kilimanjaro/