Årsberetninger

Fra årsberetning 2022 trekker vi fram følgende:

2022 ble året da YES Kilimanjaro endelig etter pandemien kunne reise på prosjektbesøk til Gabriellasenteret. Vi så og vi lærte at alt de hadde berettet om i våre mange telefonmøter stemte; og vel så det. Gabriellasenteret driftes av ærlige og visjonære lokale ildsjeler.

2022 ble året da Gabriellasenteret i samarbeid med YES Kilimanjaro startet utbygging av deres Dreamland; den 40 mål store tilleggstomten. Tre nye bygg er påbegynt – rullestolverksted, møllerstue og drivhus.

Gabriellasenteret har i dag 132 elever på daglig basis, halvparten blir gitt heldøgns omsorg i deres internat grunnet lang reisevei eller vanskelige hjemmeforhold. De mottar elever fra alle Tanzanias regioner.

Totalt har Gabriellasenteret nå 26 medarbeidere på heltid og 8 på deltid. I tillegg har de 3 frivillige fra lokalmiljøet rundt senteret som gjør en innsats på heltid

Deres entreprenørskapsprogram gir elevene verdighet og hjelp til deres stigmatiserte familier. Deres ambulerende fagteam når ut til mange hundre utviklingshemmede i distriktene i Kilimanjaro regionen hvert år. Totalt har de nådd ut til mer enn 6.000 vanskeligstilte familier med utviklingshemmede barn og unge.

Gabriella Children’s Rehabilitation Centre er en lokal NGO,  stiftet og drevet utelukkende av tanzanianere selv. Den norske Stiftelsen YES Kilimanjaro støtter deres virksomhet og samspiller på ulike fagnivåer med medarbeiderne på senteret.

Les våre årsberetninger som pdf filer under Informasjon på denne siden.

Informasjon