Årsberetninger

Fra årsberetning 2018 trekker vi fram følgende:

2018 ble året da Gabriellasenteret flyttet inn i sitt nybygde senter med fire bygg på til sammen 1.300 m² og et areal på 60 mål. Både medarbeidere og de 80 utviklingshemmede elevene gleder seg over en annen hverdag med utvidete muligheter.

Med sitt ambulerende team når Gabriellasenteret ut i distriktene til mange hundre vanskeligstilte familier med utviklingshemmede. Med sitt omfattende program stadfester de sin evne til å endre folks holdninger til utviklingshemmede i Kilimanjaro regionen. 

I løpet av 2016 ble våre prosjekter for landsbyutvikling bærekraftige og drives fortsatt videre lokalt av vår samarbeidspartner KIECOTE – uten økonomisk støtte fra YES Kilimanjaro. Prosjektene ble besøkt i mars og november 2018.

Informasjon