Årsberetninger

Fra årsberetning 2023 trekker vi fram følgende:

2023 ble året da YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret kunne gjennomføre faglige utvekslinger begge veier – to medarbeidere fra Gabriellasenteret kom til Norge i tre uker for å oppleve samspill på ulike arenaer der utviklingshemmede i alle aldre ferdes. Vi var seks frivillige som reiste ned for å holde workshops i samarbeid med Gabriellasenteret i høst – to ergoterapeuter, to fysioterapeuter og to pedagoger.

Gabriellasenteret driftes fullt ut av ærlige og visjonære lokale ildsjeler – sanne inspirasjonskilder i sitt samfunn – og for oss her nord.

I 2023 hadde Gabriellasenteret 35 fulltids medarbeidere. Fire av dem er lønnet via driftsinntekter fra Gabriellasenterets eget bakeri og belaster ikke lenger Senterets økonomi. Bakeriet er et av mange YES Kilimanjaro støttede prosjekter.

På daglig basis har de nå ansvar for 154 elever i opplæring/skole, halvparten bor med omsorg i deres internat, noen kommer langveis fra og noen med for dårlige hjemmeforhold. Det står stadig mange familier registrert på deres ventelister.

Deres entreprenørskapsprogram gir elevene verdighet og hjelp til deres stigmatiserte familier. Deres ambulerende fagteam når ut til mange hundre utviklingshemmede i distriktene i Kilimanjaro regionen hvert år. Totalt har de nådd ut til mer enn 7.000 vanskeligstilte familier med utviklingshemmede barn og unge.

Les våre årsberetninger som pdf filer under Informasjon på denne siden.

Informasjon