Årsberetninger

Fra årsberetning 2020 trekker vi fram følgende:

Til tross for pandemien har året 2020 bekreftet at YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret er på god vei i retning av vår langsiktige målsetting om verdige liv for utviklingshemmede barn og deres familier.

Koronakrisen førte til at elevene ved foten av Kilimanjaro i Tanzania måtte sendes hjem fra mars til august. Medarbeiderne arbeidet på ulike vis intenst denne perioden for å redde Gabriellasenteret.

Deres enorme og praktisk rettede innsats har båret frukter i form av økt kollegialt samhold, styrking av foreldresamarbeidet og en stolthet over at barna kunne inviteres tilbake og møte sine velkjente omsorgspersoner da de gjenåpnet. Gabriellasenteret står støtt og endrer holdninger til utviklingshemmede barn og unge hos myndigheter og befolkning.

På daglig basis har de i dag 93 elever. Deres entreprenørskapsprogram gir elevene verdighet og hjelp til deres stigmatiserte familier. Deres ambulerende fagteam når ut til mange hundre utviklingshemmede i distriktene i Kilimanjaro regionen.

Gabriellasenteret er stiftet og drevet utelukkende av tanzanianere selv. Den norske Stiftelsen YES Kilimanjaro støtter deres virksomhet og samspiller på ulike fagnivåer med medarbeiderne på senteret.

Informasjon