Aktivitetsregnskap

Støtte til YES Kilimanjaro går uavkortet til prosjektene på Kilimanjaro

  • All innsats baseres på frivillighet
  • Ingen lønnes økonomisk
  • Prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltager
  • Administrasjonsutgifter begrenser seg til de krav Brønnøysundregisteret setter til revisjon av regnskapene våre

Det som er oppført som lønn i aktivitetsregnskapet er lønn til lærerne på Gabriellasenteret – ingen lønn til noen i Norge!

Se våre årsregnskap som pdf filer under Informasjon på denne siden.

Informasjon