Kunnskap for vekst og utvikling blant unge på Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro blir til

I januar 2011 kommer Ellen Graff Jenssen over boken ”Rondane Kilimanjaro. Vennskap flytter fjell”. En sterk følelse av gjenkjennelse får henne til å ta kontakt med forfatteren av boken, Ilona Drivdal. I den pensjonerte læreren er det tent en ild – det fører til rask handling.

Kort fortalt – tre uker senere reiser Ellen til den lille landsbyen Umbwe Onana og bor hos Chaggabøndene på Kilimanjaro. Familien Massawe tar henne varmt i mot – den lokale organisasjonen KIECOTE likeså.

I landsbyen som ligger i en høyde på 1800 meter over havet, er det frodig grønt. Jordbruket har lange tradisjoner i Chagga kulturen. Her er vann fra fjellet i møysommelig utgravde kanaler. Likevel strever det store flertallet for det daglige brød. Få har anledning til å sende sine barn på skole etter fullført 7.klasse. Det gjør et spesielt inntrykk å se hvor stigmatiserte utviklingshemmede mennesker fortsatt er i dette samfunnet. Der mange strever mer enn de kan mestre for sitt daglige liv blir de en salderingspost. Det er langt fram til inkludering under forholdene som råder.

KIECOTE har tidligere hatt et samarbeid med norske Leif Nordli. Han har donert materialer til og stått for oppsettingen av en bygning der de har håp om å kunne etablere virksomhet for opplæring av de aller vanskeligst stilte ungdommene i landsbyen. Opplæringen er ikke i gang våren 2011, men det er åpenbart gode muligheter og et aktivt håp om å få til noe. Kunne dette senteret fylles med liv, ville en drøm gå i oppfyllelse for Chagga folket i landsbyen.

Der mennesker møtes i åpen dialog vil det alltid være grobunn for utvikling uavhengig av kultur og tilhørighet. En felles tanke basert på at kunnskap skaper utvikling og reduserer fattigdom, ga grobunn for videre samtaler mellom Ellen Graff Jenssen og representanter for KIECOTE.

Vel hjemme etter sterke menneskemøter på Kilimanjaro blir Ellens mann, Jens Olai Jenssen, begeistret for det hun har å fortelle. Sammen tar de initiativ til etableringen av det som i dag er Stiftelsen YES Kilimanjaro.

Møtet med to små tvillinger i fjellandsbyen førte oss til Gabriellasenteret og et svært fruktbart samarbeid. Les fortellingen om dette sterke møtet og veien til samarbeid med Gabriellasenteret under Informasjon på denne siden.