Stiftelsen YES Kilimanjaro – Styret

Jens Olai Jenssen f 1947 – styreleder
jens.olai.jenssen@gmail.com   +47 958 01 220 – Folkestadsgate 24, 2318 Hamar

Lærerutdannet

Sjefredaktør i Oppland Arbeiderblad 1994-2012

Flere tillitsverv A-pressen og Norsk Redaktørforening

Publisistisk rådgiver i Amedia og seniorrådgiver ved Høgskolen i Gjøvik/NTNU

Pensjonist og skribent

 

Ingrid Braune f 1953 – styremedlem
ingbraune@hotmail.com     +47 472 31 640 – Skoleveien 68, 2312 Ottestad

Helsepedagog/Spesialpedagog

Kunstterapeut

Videreutdanning i administrasjon og verdibasert ledelse

Ansvarlig for oppbyggingen av Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

Daglig leder ved Ljabruskolen steinerskole for elever med spesielle behov, 2007-2018. Nå pensjonert.

 

Ellen Marie Tangen f 1959 – styremedlem
ellmar@online.no  +47 950 88 465 – Sollia Prestegård, 2477 Sollia

Kulturarbeider, utdannet ved Høgskolen i Telemark, avd Rauland

Mottok Norsk Mat- og Kulturpris i 2013

Lokalpolitiker og geitebonde

Leder i Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune

 

Martin Bjørkman Hodt f 1994 – styremedlem
martin.hodt@outlook.com  +47 952 43 915 – Hans Nordahls gate 38, 0481 Oslo

Utdannet økonom med spesialisering innen entreprenørskap. Mastergrad innen organisasjonspsykologi og ledelse. Rekrutteringskonsulent hos First Engineers.

Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede ved Granly Stiftelse på Toten og Voksen skole i Oslo.

Bidratt med frivillig arbeid på Gabreillasenteret i tre måneder 2018/2019

 

Ellen Graff Jenssen f 1949 – styremedlem og daglig leder
ellen@yeskilimanjaro.no   +47 416 58 911 – Folkestadsgate 24, 2318 Hamar

Lærerutdanning med miljøfag

Utdannet steinerpedagog ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo

Et variert yrkesliv fra både offentlig skole og Steinerskole, samt Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken.

Pensjonist og engasjert som daglig leder av YES Kilimanjaro

 

Ilona Drivdal f 1952 – varamedlem
ilonadrivdal@yahoo.no   +47 994 09 762 – Kvelland 19, 4400 Flekkefjord

Sosialantropolog cand pol.

Feltarbeid hos Chagga folket i Kilimanjaro regionen, Tanzania

Har jobbet som typograf, lektor, forskningsassistent, forfatter og oversetter.

Gjennom 20 år arrangert seminarer, studieturer og utveksling mellom norske og tanzanianske NGOs,

grasrotgrupper og høgskoler